Menu

Medische informatie disclaimer

Medische informatie disclaimer

1. Geen advies
1.1 Onze website bevat algemene medische informatie.
1.2 De medische informatie is geen advies en mag niet als zodanig worden behandeld.

2. Geen garanties
2.1 De medische informatie op onze website wordt versterkt zonder expliciete en impliciete verklaringen of garanties.
2.2 Zonder beperking van de reikwijdte van Paragraaf 2.1, garanderen wij niet dat de medische informatie op deze website:
(a) constant beschikbaar zal zijn of in ieder geval beschikbaar zal zijn; of
(b) waar, nauwkeurig, volledig, actueel of niet-misleidend is.

3. Medische hulp
3.1 U mag niet vertrouwen op de informatie op onze website als alternatief voor medisch advies van uw arts of andere professionele zorgaanbieder(s).
3.2 Als u specifieke vragen heeft over medische aangelegenheden, dient u uw arts of andere professionele zorgaanbieder(s) te raadplegen.
3.3 Indien u denkt dat u aan een medische aandoening lijdt, moet u onmiddellijk medische hulp inschakelen.
3.4 U mag nooit het zoeken van medisch advies uitstellen, medisch advies negeren of met een medische behandeling stoppen vanwege informatie op onze website.

4. Interactieve functies?
4.1 Onze website bevat interactieve functies waarmee gebruikers met ons kunnen communiceren.
4.2 U erkent dat, vanwege de beperkte aard van communicatie via de interactieve functies van onze website, alle hulp die u mogelijk ontvangt met dergelijke functies, waarschijnlijk onvolledig is en zelfs misleidend kan zijn.
4.3 Alle assistentie die u mogelijk ontvangt met behulp van interactieve functies van onze website, vormt geen specifiek advies en moet daarom niet worden gebruikt zonder verdere onafhankelijke bevestiging.

5. Beperkingen bij uitsluitingen van aansprakelijkheid
5.1 Niets in deze disclaimer zal:
(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
(b) Enige aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
(c ) Aansprakelijkheid beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of
(d) Aansprakelijkheden uitsluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.